Ansatte

Ole Gunnar Vestvik

Daglig leder

+47 951 30 745

olegunnar@gv.no

Ragnhild Karstensen

Kundemottak/kontor

+47 740 76 620

ragnhild@gv.no

Gunn Segtnan

Grafisk designer

+47 990 10 670

gunn@gv.no

Margrete Indahl

Designer

+47 908 07 685

margrete@gv.no

Mari Karoline Nubdal Frøseth

Produksjon/Montør

+47 938 55 599

mari@gv.no

Anette Vedal

Produksjon/montør

+47 740 76 620

Arne Lenvik

Produksjonsleder

arne@gv.no

Arnstein Bakkan

Produksjon/montør

+47 922 87 203

Krzysztof Fojutowski (Kristoffer)

Produksjon/montør

+47 740 76 620

Kurt Ove Haugen

Produksjon/montør

+47 996 29 549

Susanne Musum Hjelde

Produksjon/montør

+47 740 76 620

Trond Nordseth

Produksjon/montør

+47 932 68 333

Torine Haugmark

Lærling

+47 740 76 620

torine@gv.no

Arnfinn Larsen

Produksjon GV lysskilt

+47 74 07 66 20

Roald Hestegrei

Produksjon GV lysskilt

Gunnar Vestvik

Pensjonist/konsulent

+47 951 30 744

gunnar@gv.no

Kim Lunde Tidemann

Designer

+47 472 79 396

kim@gv.no