Ansatte

Ole Gunnar Vestvik

Daglig leder

+47 951 30 745

olegunnar@gv.no

Ragnhild Karstensen

Kundemottak/kontor

+47 740 76 620

ragnhild@gv.no

Gunn Segtnan

Grafisk designer

+47 971 21 311 / +47 74 07 66 20

gunn@gv.no

Jorunn Dahling

Tegning/Salg/Marked

+47 950 28 685

jorunn@gv.no

Trond Nordseth

Produksjon/montør

+47 932 68 333

Arne Lenvik

Produksjonsleder

+47 951 68 291

arne@gv.no

Anette Vedal

Produksjon/montør

+47 74 07 66 20

anette@gv.no

Kurt Ove Haugen

Produksjon/montør

+47 996 29 549

Arnstein Bakkan

Produksjon/montør

+47 922 87 203

Krzysztof Fojutowski (Kristoffer)

Produksjon/montør

+47 74 07 66 20

Mari Karoline Nubdal Frøseth

Produksjon/Montør

+47 938 55 599

mari@gv.no

Susanne Musum Hjelde

Produksjon/montør

+47 74 07 66 20

Margrete Indahl

Designer

+47 74 07 66 20

margrete@gv.no

Arnfinn Larsen

Produksjon GV lysskilt

+47 74 07 66 20

Gunnar Vestvik

Pensjonist/konsulent

+47 951 30 744

gunnar@gv.no