Turskilt

GV Reklame AS er anbefalt leverandør av turskilt og informasjonstavler.

Ta kontakt med oss når du skal planlegge, gjøre tilrettelegging og synliggjøring av stier og turruter.

Vi veileder kunder (lag, organisasjoner, friluftsråd og andre foretak) med sikte på å levere korrekt utførte turskilt og informasjonstavler i henhold til retningslinjene gitt av Skiltmanualen og Merkehåndboka, utgitt av Den Norske Turistforening, Innovasjon Norge og Friluftsrådenes Landsforbund.

Her finner du Merkehåndboka.

Her kan man søke midler for turstier.

Her er bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021.

Her er vårt bestillingsskjema i PDF.
Her er vårt bestillingsskjema i Excel.