Turskilt

GV Reklame er anbefalt leverandører og produsent av Turskilt og Tur-informasjonstavler i TURSKILT prosjektet som innebærer at vi:

– Kan dokumentere at vi følger standarden som er en forutsetting for å støtte av Turskiltprosjektet
– Mottar jevnlig informasjon fra Turskiltprosjektet vedrørende krav og spesifikasjoner
– Blir invitert og deltar på egne samlinger for leverandører / produsenter
– Kan veilede kunder (lag, organisasjoner, friluftsråd og andre foretak) med sikte på å levere korrekt utførte turskilt og tur-informasjonstavler i henhold til retningslinjene for Turskiltprosjektet.

Gå inn på TURSKILTPROSJEKTET for å søke om midler for turstier.